Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1) Taraflar

Satıcı: Özgür Sanat Akademi – Mehmet Özgür Yeniçırak
Adres: Gülbahar Mah. Sarmaşık Sok. No:7/B Merkez/Rize
Telefon: 0464 217 77 57
E-Posta adresi: ozgursanatakademisi@gmail.com

 

Tüketici:
Ad:
Adres:
Telefon:
E-Posta adresi:

Madde 2) Konu
İşbu sözleşme, www.ozgursanat.com.tr internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 3) Ürün ve Sipariş Bilgileri
Ürünün adı:
Ürünün adeti:
Ürünün KDV dahil fiyatı:
Teslimat ulaşım fiyatı:
Ödeme Şekli:

 

Madde 4) Fatura ve Teslimat Bilgileri
Fatura Adresi:
Faturadaki Unvan:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:

 

Madde 5) Genel Şartlar
18 yaşından küçük kişiler www.ozgursanat.com.tr internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur.

 

Satıcı, www.ozgursanat.com.tr internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

 

Tüketici, www.ozgursanat.com.tr’den alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.

 

Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve eğitmen bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

 

Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir.

 

Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.

 

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici’ye ait kredi kartının, Tüketici’nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici’nin eğitime başlamış olması kaydıyla eğitim bedelinin 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur.

Madde 6) Satıcı’nın Yükümlülükleri
Satıcı tüketicinin eğitimi başladığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

 

Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Tüketici’ye iade eder.

 

Tüketici, sipariş verdiği eğitimi başlangıç tarihinden itibaren sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya www.ozgursanat.com.tr sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

 

Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketici’ye iade edilir.

 

Madde 7) Yetkili Mahkemeler
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici’nin veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Satıcı: Özgür Sanat Akademi – Mehmet Özgür Yeniçırak
Tüketici:
Tarih: